Дъждовна градина

Дъждовна градина

Дъждовните градини стават все по-популярни навсякъде по света. Те представляват зона с пропусклива почва и местна растителност, която чрез тръба е свързана с улуците на сградата. По този начин по време на дъжд градината поема водата и тя постепенно се просмуква в почвата. Проучвания сочат, че този тип градина поема с 30% повече вода от обикновените зелени площи.

С разрастването на градовете и наличието на все повече непропускливи повърхности, по време на обилен дъжд канализационната система се претоварва и водата свободно се стича по покриви, пътища, паркинги, площадки. Това води до редица негативни последствия като наводнения, ерозионни процеси, замърсяване. Освен това, възпрепятстването на проникването на дъждовната вода в почвата намалява формирането на нашите запаси от подземни води, които могат да са от полза за нас на по-късен етап.

Наличието на дъждовни градини и отвеждането на водата в тях, от една страна предотвратява наводненията, а от друга зелените площи се напояват, а чрез излишъка се попълват запасите от подземни води.

Изграждането и поддържане на дъждовна градина изисква минимални усилия, като тя е подходяща както за двора, така и за градска среда и междублокови пространства. Формата и размера варират, в зависимост от местоположението. 

За да осигурите красив и равен контур на вашата дъждовна градина, след като очертаете мястото й положете перфорираната лента EcoWeb Strip. Тя играе ролята на разделител между градината и тревата, което намалява нуждата от поддръжка, а перфорациите й позволяват свободно преминаване на водата.

Относно позиционирането на дъждовната градина е важно тя да бъде на слънчево място. Ако се изгражда в близост до сградата, не бива да е на по-малко от 3 метра разстояние от нея, с оглед предпазването на основите й от прекомерната влага. В този случай градината ще поема само водата, стичаща се от улуците. При по-големи дворни пространства е възможно изграждането на отдалечена дъждовна градина, която да улавя водата както от покрива, така и тази, която се стича по ливадата.

При избора на растения може да избирате между многогодишни цветя, декоративни треви, папрати, храсти и дори дървета, като е необходимо да обърнете внимание на тяхната височина, период на цъфтеж, изисквания към почва, изложение, влага. Препоръчително е да се подберат местни устойчиви видове и такива, които цъфтят по различно време, за да се гарантира продължителният декоративен ефект. Растенията с различни височини, форми и текстури ще придадат обем на композицията. Някой подходящи видове са: Aster, Campanula, Caltha palustris, Iris, Lobelia cardinalis, Phlox divaricata, Solidago, Zinia, Rudbeckia.

 

ГАЛЕРИЯ