Стена от габиони огражда Никополис ад Иструм

Стена от габиони огражда Никополис ад Иструм

Като част от мероприятията по възстановяване на античният римски град Никополис ад Иструм, оградно съоръжение от габиони се простира по протежение на крепостната му стена. Правоъгълните модули запълнени с камък са произведени от дълбокопоцинкована двойноусукана телена мрежа и са съобразени с изискването да не нарушават визията на комплекса. Ранновизантийският град, разположен в района на Велико Търново е с обща площ от 21,55 ха. Никополис ад Иструм, което в превод означава "Град на победата при Дунав", се проучва от археолозите още от 1900 година. Сведения сочат, че в града са се секли собствени бронзови монети с изображения на божества, крепостни стени, религиозни сгради, а за развлчение на жителите се провеждали гладиаторски борби и лов на диви животни. Интересно за града е, че бил устроен по така наречената Хиподамова система, при която улиците се пресичат под прав ъгъл и имат псоките на света.