Нортъмбърландия - Дамата от Севера

Нортъмбърландия - Дамата от Севера

Нортъмбърландия е уникална теренна скулптура с форма на жена, дизайн на известният ландшафтен архитект и творец Чарлс Дженкс. 

Идеята за създаването на тази уникална геопластика се е зародила през 2004г., когато започват изкопни работи за добиване на въглища и глина близо до град Крамлингтън. 

Обсъждайки вариантите за транспортиране на отпадъчните инертни материали, резултат от рудодобива, инвеститорите осъзнават, че много по-изгодно би било тези материали да се депонират в близост то рудника, като в същото време с тях се изгради обществен парк, който да даде на местните жители възможност за отдих и разходка. Общата площ на парка е 19 хектара, като проекта е изцяло финансиран от инвеститорите в мината и цялостната му стойност възлиза на 3 милиона лири. 

Строителните работи започват през 2010г. с депонирането на 1,5 милиона тона излишни почва и глина. Дизайнът поставил пред инженерите редица предизвикателства, включващи стръмни участъци и детайлни форми, които трябвало да бъдат добре уплътнени, защитени от повърхностна ерозия и в последствие озеленени.

За оформянето на тялото, ръцете и главата, лицевите форми като очи, устни, нос, са използвани както геомрежи, така и габиони. Тяхната гъвкавост и надеждност позволили моделиране на детайлни елементи с плавни очертания. 

Последна стъпка към постигането на съвършена геопластика било полагането на синтетични рогозки и хидропосев, които дали завършен и естествен вид на скулптурата.

Нортъмбърландия се превърнала не само в символ на северна Англия, тя е и показателен пример за икономическите и технически предимства от използването на геомрежи и габиони. Тези решения са атрактивни, защото лесно могат да се пригодят към специфични изисквания на проекта: тип почва, основа, дизайн, геометрия и др.