Подпорните стени от габиони умело се вписват в планинска среда

Подпорните стени от габиони умело се вписват в планинска среда

Тежките условия на терена, на който е разположено ваканционно селище в Добринище с прекрасна гледка към красивите върхове на Пирин, изискват укрепителни мероприятия. За тази цел е избрано решение с подпорни стени от габиони, запълнени с камък, които умело се вписват в заобикалящата ги среда. Подпорните съоръжения са икономически ефективни и същевременно надеждни и дълготрайни. Тяхната гъвкавост позволява изпълнението на сложни пространствени решения с изпъкнали и вдлъбнати криви, които осигуряват естетичен преход между архитектурата и разположената в близост гора. 

Габионите се доставят в компактен вид, което намалява транспортните им разходи, а монтажът им е лесен, без необходимостта от мокри процеси. Благодарение на своите качества, габионите стават все по-популярни и търсени при изграждането както на подпорни конструкции, така и на декоративни архитектурни елементи в дома и градината.