EcoWeb Garden

EcoWeb Garden

ОПИСАНИЕ:

Геоклетъчна система, която в разпънато състояние наподобява пчелна пита. Съставена е от ултразвуково заварени,  HDPE ленти. Секциите се разгъват, като устойчивостта и целостта на системата се осигуряват посредством специални свързващи елементи и J-пинове. Разпънатата геоклетка се запълва с подходящ материал като: чакъл, хумус или пясък.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • За усилване на слаби основи под паркинги, алеи и   за изграждане на чакълирани паркинги и алеи, екопътеки;
  • При изграждане на автомобилни подходи, паркинги, алеи и други площи в дворното пространство, изградени чрез насипване на чакъл или друг вид инертен материал. 

ПРЕДИМСТВА:

  • Висока надеждност и носимоспособност; 
  • Дълготрайност; 
  • Опростен монтаж, неизискващ специални умения; 
  • Възможност за запълване с широка гама материали.
ГАЛЕРИЯ
Полезна информация: