Алеи и трафик зони

Чакълен паркинг с геоклетъчна система

Чакълен паркинг с геоклетъчна система

При паркинги, изградени от чакъл, геоклетъчната система EcoWeb garden не позволява изнасянето на чакъла и образуването на коловози.

Сложност:
Полезна информация:  
Чакълен паркинг, усилен с геомрежа

Чакълен паркинг, усилен с геомрежа

При играждането на паркоместо, насипано с чакъл, използването на EcoMesh геомрежа намалява риска от образуването на коловози, а нетъканият геотекстил спомага за дренирането на настилката.

Сложност:
Полезна информация:  
Еко велоалея с филц

Еко велоалея с филц

Екологично и здраво решение за изграждането на велоалея е използването на геоклетъчна система EcoWeb Garden, запълнена с филц.

Сложност:
Полезна информация:  
Унипаваж, усилен с геомрежа

Унипаваж, усилен с геомрежа

Ecomesh геомрежа заздравява основата под местата за паркиране и намалява риска от пропадане на настилката.

Сложност:
Полезна информация:  
Затревен паркинг с елементи Ecopark

Затревен паркинг с елементи Ecopark

Паркинг елементите EcoPark са отлично решение за обособяване на място за паркиране на тревата без да се нарушава визията на околното пространство.

Сложност:
Полезна информация: