Декоративни водни площи

Декоративно езеро с дълбочина над 2 метра

Декоративно езеро с дълбочина над 2 метра

При изграждането на декоративно езеро с дълбочина над 2 метра, стръмните брегове се стабилизират чрез полагане на геоклетъчната система EcoWeb Garden.

Сложност:
Полезна информация:  
Декоративно езеро с PVC мембрана

Декоративно езеро с PVC мембрана

При изграждането на декоративно езеро с PVC мембрана е важно тя да се предпази от повреди, като се положи нетъкан геотекстил под и над нея.

Сложност:
Полезна информация:  
Декоративно езеро от PVC с пътека от габиони

Декоративно езеро от PVC с пътека от габиони

При изграждането на пътека от габиони в декоративно езеро, в габионите се монтират стоманени тръби, фундирани в основата, за да се гарантира тяхната стабилност.

Сложност:
Полезна информация:  
Декоративно езеро с пътека от габиони и беседка

Декоративно езеро с пътека от габиони и беседка

При изграждането на беседка с основа от габиони в декоративно езеро е необходимо тя да се стабилизира посредством метални тръби и фундаменти.

Сложност:
Полезна информация: