Дренажни решения

Линеен отводнител в настилка

Линеен отводнител в настилка

Монтирането на линеен отводнител в двора предотвратява образуването на локви в тревните площи и настилките, наводняването на подземните помещения и други неприятни ситуации, възникнали в следствие на проливни дъждове.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Дренажът в обратния насип зад подпорната стена я предпазва от постоянния контакт с повърхностните и подпочвени води, като по този начин повишава нейната стабилност и дълговечност.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж и защита на дървена подпорна стена

Дренаж и защита на дървена подпорна стена

За запазване добрата визия на дървената подпорна стена, както и за повишаване на нейната устойчивост е необходимо изграждането на дренаж, който да спомага отвеждането на повърхностните и подпочвени води.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж зад бетонова подпорна стена

Дренаж зад бетонова подпорна стена

За да се гарантира стабилността на подпорните стени е необходимо те да бъдат защитени от повърхностните и подпочвени води. Изграждането на дренаж, обвит с геотекстил е надеждно решение за защита на подпорните съоръжения.

Сложност:
Полезна информация:  
Дрениране на екстериорен цветарник над подземен гараж

Дрениране на екстериорен цветарник над подземен гараж

За изграждането на цветарник над подземен гараж е важно той да бъде качествено хидроизолиран. Битумната хидроизолация с противокоренова защита в комбинация с дренажната мембрана с чашки осигуряват правилното функциониране на цветарника.

Сложност:
Полезна информация:  
Площно дрениране на детски пясъчник

Площно дрениране на детски пясъчник

При изграждането на детски пясъчник,бързото и безпроблемно отвеждане на дъждовната вода става с помощта на дренажният геокомпозит MacDrain W1061.

Сложност:
Полезна информация: