Дренажни решения

Открит дренаж над бетонова плоча

Открит дренаж над бетонова плоча

Изграждането на открит дренаж над бетонова плоча спомага отвеждането на водата към канализацията. Нетъканият геотекстил не позволява затлачване на дренажната тръба.

Сложност:
Полезна информация:  
Открит дренаж в тревните площи

Открит дренаж в тревните площи

Изграждането на открит дренаж в най-ниската точка на терена спомага отвеждането на водата към канализационната система, като по този начин предотвратява заблатяването му.

Сложност:
Полезна информация:  
Линеен отводнител в настилка

Линеен отводнител в настилка

Монтирането на линеен отводнител в двора предотвратява образуването на локви в тревните площи и настилките, наводняването на подземните помещения и други неприятни ситуации, възникнали в следствие на проливни дъждове.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Дренаж и защита на тухлена подпорна стена

Дренажът в обратния насип зад подпорната стена я предпазва от постоянния контакт с повърхностните и подпочвени води, като по този начин повишава нейната стабилност и дълговечност.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж и защита на дървена подпорна стена

Дренаж и защита на дървена подпорна стена

За запазване добрата визия на дървената подпорна стена, както и за повишаване на нейната устойчивост е необходимо изграждането на дренаж, който да спомага отвеждането на повърхностните и подпочвени води.

Сложност:
Полезна информация:  
Дренаж зад бетонова подпорна стена

Дренаж зад бетонова подпорна стена

За да се гарантира стабилността на подпорните стени е необходимо те да бъдат защитени от повърхностните и подпочвени води. Изграждането на дренаж, обвит с геотекстил е надеждно решение за защита на подпорните съоръжения.

Сложност:
Полезна информация:  
Дрениране на екстериорен цветарник над подземен гараж

Дрениране на екстериорен цветарник над подземен гараж

За изграждането на цветарник над подземен гараж е важно той да бъде качествено хидроизолиран. Битумната хидроизолация с противокоренова защита в комбинация с дренажната мембрана с чашки осигуряват правилното функциониране на цветарника.

Сложност:
Полезна информация:  
Площно дрениране на детски пясъчник

Площно дрениране на детски пясъчник

При изграждането на детски пясъчник,бързото и безпроблемно отвеждане на дъждовната вода става с помощта на дренажният геокомпозит MacDrain W1061.

Сложност:
Полезна информация: