Моделиране на терена

Цветна фигура с шумозащитни функции

Цветна фигура с шумозащитни функции

Геоклетъчната система EcoWeb Garden е гъвкава и позволява лесно и безпроблемно полагане по крива.

Сложност:
Полезна информация:  
Ерозионна защита на откос с геоклетъчна система и трева

Ерозионна защита на откос с геоклетъчна система и трева

Геоклетъчната система EcoWeb Garden, запълнена с хумус и озеленена, е отлично решение за стабилизиране на откоси и намаляване риска от повърхностна ерозия.

Сложност:
Полезна информация:  
Озеленена подпорна стена от габиони

Озеленена подпорна стена от габиони

Подпорните стени от габиони са здрави самодрениращи се конструкции с възможност за озеленяване.

Сложност:
Полезна информация:  
Габионна подпорна стена

Габионна подпорна стена

Подпорната стена от габиони е екологично и красиво решение, при което няма опастност от деформации в следствие на атмосферните влияния.

Сложност:
Полезна информация:  
Пикник зона, усилена с геомрежа

Пикник зона, усилена с геомрежа

Използването на EcoMesh Геомрежа в комбинация с дренажният геокомпозит McDrain W1061 е отлично решение при моделирането и стабилизране на терена с цел създаване на зони за рекреация.

Сложност:
Полезна информация:  
Озеленяване на геопластика в паркинг

Озеленяване на геопластика в паркинг

Синтетичната рогозка Macmat 9.1 дава възможност за безпроблемно стабилизиране и озеленяване на разнообразни по форма хълмчета.

Сложност:
Полезна информация:  
Изграждане на зелени площи над замърсена почвена основа

Изграждане на зелени площи над замърсена почвена основа

PVC мембрана в комбинация със защитен геотекстил изолира замърсената почвена основа и спомага рекултивирането на терена.

Сложност:
Полезна информация:  
Озеленен откос с геоклетъчна система

Озеленен откос с геоклетъчна система

Стабилни и добре укрепени озеленени откоси, без нуждата от мокри процеси, се израждат с помощта на геоклетъчната система EcoWeb Wall.

Сложност:
Полезна информация:  
Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Укрепване на откос с армирана синтетична рогозка

Наклонените терени в парковите пространства и дворовете, подложени на интензивно натоварване се укрепват с армирана синтетична рогозка, която задържа почвените частици и не позволява изнасянето им.

Сложност:
Полезна информация: