Озеленен откос с геоклетъчна система

Озеленен откос с геоклетъчна система

Сложност:

В случаите, когато се налага премоделиране на стръмен терен изключително важно е той да бъде добре укрепен, за да се предотврати свличането на земна маса.

EcoWeb Wall представлява геоклетъчна система от HDPE и е изключително подходяща за изграждането на стабилни озеленени откоси и подпорни конструкции без нуждата от мокри процеси. Всички вътрешни стени на системата са перфорирани, което позволява монтаж на подземно (скрито) капково напояване, тръби и кабели.

За допълнително армиране и осигуряване на още по-голяма здравина, в основата на конструкцията, както и на всеки два реда геоклетка се полага EcoMesh геомрежа. Геомрежата и геоклетъчната система се фиксират с помощта на скоби от арматурна стомана. 

Полагането на геоклетките се извършва с отстъп навътре с цел оформяне на 'джобове' по лицето на откоса, които се озеленяват съобразно  проекта за озеленяване.

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: