Озеленена подпорна стена от габиони

Озеленена подпорна стена от габиони

Сложност:

Стените от габиони са високо ценени както заради подпорните и укрепващите им функции, така и заради декоративните им качества. 

Те са екологични самодрениращи се конструкции, устойчиви на атмосферните влияния. Вкопаването на съоръжението в земята му осигурява допълнителна стабилност и здравина.

Положеният откъм обратния насип геотекстил има дренажна и разделителна функция. Той филтрира водите в почвата и предотвратява изнасянето на почвени частици между материалът, с който е запълнен габионът. 

За постигане на още по-естествен вид на стената тя би могла да се озелени. За целта с помощта на нетъкан геотекстил се оформят растителни джобове, запълнени с торфен субстрат, в които се засаждат растения.

 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: