Озеленяване на геопластика в паркинг

Озеленяване на геопластика в паркинг

Сложност:

За да се гарантира добрата визия и устойчивост на паркинга, от особено значение е неговата основа да бъде стабилна. Положената между скалната маса EcoMesh Геомрежа, заздравява и стабилизира основата под местата за паркиране, предотвратява пропадане на настилката и и осигурява дълговечност.

За стабилизиране на геопластиката е използвана синтетичната рогозка MacMat 9.1, която дава възможност за изграждане и безпроблемно затревяване на разнообразни по форма хълмчета.

Рогозката представлява триизмерна структура от полипропиленови мононишки, която задържа почвата и тревното семе, което подпомага дейностите по затревяването и благоприятства развитието на растителността.

 

Полезна информация:  
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: