Вертикална гора в центъра на Милано

Вертикална гора в центъра на Милано
Vertical Forest е модел за устойчиво жилищно строителство, което допринася за опазване на околната среда и градското биоразнообразие, без необходимостта от увеличаване територията на града. 

Първият пример на Вертикална гора, който бе реализиран в центъра на Милано, са две жилищни кули с височина 110 и 76 метра. Те са дом на 900 дървета (всяко с размери 3, 6 и 9 метра) и над 2000 различни вида храсти и тревисти растения. Броя на дърветата на всяка една от Вертикалните гори се равнява на гора с площ от 7000 м². Резултатът от изграждането на подобен биологичен хабитат е оптимизиране на енергията, подобрен микроклимат, по-висока въздушна влажност, повече кислород и по-малко вредни емисии. 

Проектът е дело на италианските архитекти от Boeri Studio и е разработен с помощта на специалисти по акустика, вибрации, наземен шум и други. За енергийните нужди на сградите са монтирани фотоволтаични панели, а в изграждането на настилките са вложени 100 000 регулируеми подпори за двоен под Eterno.