Тоболск - перлата на необятния Сибир

Тоболск - перлата на необятния Сибир

Град Тоболск е третият духовен център на Русия след Москва и Санкт Петербург.

Основан в края на шестнадесети век, от него е започвала така наречената "Сибирска каторга". Тоболск е имал и сериозно културно значение за страната. Сградата на драматичния театър, построена изцяло от дърво, дълги години е била единствената в Русия.

Тук са родени гениалният химик Дмитрий Менделеев, както и художниците Василий Перов и Михаил Знаменски. В града се намира и единствената крепост на територията на Сибир. 

Строена за да устоява вражеските атаки, крепостта Тоболски Кремъл е разположена високо над града. През XIX век като резултат от различни фактори всички кули на крепостта са разрушени и голяма част от камъка е разграбен за строителен материал. През 60-те години на ХХ век, крепостната стена практически липсвала. През 80-те години на XX век било взето решение за възстановяване на крепостта и тя била реконструирана до вида си от XVII век.

В периода 1990-2000г., вследствие на некачествено изпълнени строителни дейности, по фасадите на крепостта започнали да се появяват пукнатини, поради което на дневен ред излязъл въпроса за инженерната защита на паметника.

В периода 2007-2008г. били извършени редица мероприятия за укрепване на склоновете под крепостта. Според геоложкият доклад на "Tobolskzakzchik" възвишението, на което е разположен комплексът е стабилно, но атмосферите влияния са причина за оголването на склоновете. Ето защо за защита от ерозия и подпомагане развитието на растителност са разработени специални мероприятия по монтирането на армирани синтетични рогозки и засаждане на растителност.

ГАЛЕРИЯ