Зеленият покрив на мол "Галерия"

Зеленият покрив на мол ”Галерия”

Галерия Бургас е първия екологичен търговско-развлекателен център в България и Югоизточна Европа. Сградата е построена изцяло с природосъобразни материали от региона, за да се избегне замърсяването на въздуха при транспортирането им от по-далечни места. Сградата е и първата в страната, която разполага с паркинг зона за велосипеди.

За да се насладят посетителите максимално на престоя си в търговския център, покривът му е озеленен и проектиран като пешеходна зона със заведения на открито. Специалната дренажна мембрана с чашки Maxistud 20F в комбинация с дренажен геокомпозит осигуряват на растенията необходимата влага и спомагат своевременното отвеждане на излишната вода, като по този начин се предотвратява заблатяване. Освен естетическа, функцията на зеленият покрив е и повишаване на изолационните качества на сградата и намаляване консумацията на електроенергия. Наред с това отделни елементи на сградата се захранват със соларни панели.

Галерия Бургас е първият мол в страната със собствен Екологичен информационен център. Той е разположен до главния вход и дава информация на посетителите за глобалните екологични теми.  

ГАЛЕРИЯ